juli 2020

De Congregatie gaat samen met haar adviseurs werken aan het ontwerp bestemmingsplan voor Huize Bijdorp. Er wordt naar gestreefd het ontwerpbestemmingsplan dit jaar nog af te ronden. Dat doet de Congregatie in nauw overleg met de gemeente Voorschoten en de