juni 2022

De Congregatie heeft al vroeg in 2021 gekozen voor uitgifte in erfpacht zodat zij een rol kan blijven spelen in de toekomst van de Buitenplaats Huize Bijdorp. Tenslotte blijft de Congregatie gehuisvest op de buitenplaats en maken zij deel uit

Op 16 december 2021 heeft de gemeente zich unaniem achter het bestemmingsplan van Huize Bijdorp geschaard. Er zijn zeven zienswijzen binnengekomen. De zienswijze van bewoners Roucooppark was zeer positief over proces en resultaat.