Image Alt

Plangroep

De plangroep heeft als taak om samen de zogenaamde spelregelkaart te maken.
De plangroep bestaat – naast de deelnemers die zich gaan aanmelden – uit mensen van de Congregatie en de werkorganisatie, de huidige gebruikers van Huize Bijdorp, de gemeente, de adviseurs en de landschapsarchitect/stedenbouwkundige. De plangroep komt drie keer bijeen en verzorgt de presentatie van de concept spelregelkaart tijdens de afsluitende informatieavond.

De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30-21.30 uur op Huize Bijdorp (inloop vanaf 19.15 uur).

  • Plangroep 1: 23 januari
    Het onderzoeken van de onderwerpen die op de spelregelkaart moeten komen en het benoemen van het huiswerk voor de volgende keer.
  • Plangroep 2: 11 februari
    Het bespreken van het huiswerk op de verschillende thema’s, komen tot de ingrediënten van de spelregelkaart.
  • Plangroep 3: 3 maart
    Het bespreken van de concept spelregelkaart (verschillende scenario’s zijn voorbereid).

Op de afsluitende informatieavond op 31 maart presenteert de plangroep de concept spelregelkaart. Iedereen is van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn. Van deze afsluitende bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Zodra het verslag klaar is, kunt u dat op deze website downloaden.

Bent u omwonende, belanghebbende of belangstellende en kunt u op alle drie de avonden en mogelijk ook op de afsluitende informatieavond aanwezig zijn, het aanmelden hiervoor is per 23-01-2020 gesloten.

Bekijk hier de presentatie van plangroep bijeenkomst.