Image Alt

Spelregelkaart

Een spelregelkaart is een nieuwe vorm van een kaart voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een kaart van het gebied met een legenda waarin de meest structurerende elementen en de ontwikkelingsrichting voor Huize Bijdorp op staan/zijn uitgewerkt. Daarnaast biedt deze kaart ook de kans om zaken op te nemen die de plangroep belangrijk vindt. Dit zijn vaak zaken die normaal gesproken pas veel later in het proces een plek krijgen. Dat kunnen bijvoorbeeld de wandel- en fietsroutes zijn, waar er kan worden geparkeerd, de waardevolle verblijfsplekken, hondenuitlaatplaatsen e.d.

De concept spelregelkaart wordt tijdens de afsluitende informatieavond gepresenteerd. De spelregelkaart kan naar aanleiding van die avond nog worden bijgesteld. Een verslag van deze afsluitende informatieavond wordt gemaakt. Zodra dit klaar is, kunt u het verslag op deze website downloaden net als de spelregelkaart zelf.

De spelregelkaart is richtinggevend voor de toekomst en wordt daarom ook door het bestuur van de Congregatie, het college van B&W en de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling gaan de adviseurs door met het uitwerken van de plannen. Uiteindelijk moet er een bestemmingsplan worden gemaakt dat ter goedkeuring aan college van B&W en gemeenteraad wordt voorgelegd en ook een inspraakronde heeft.