Image Alt

Erfgoedstichting

Doelstelling

De stichting heeft tot doel om samen met de nieuwe erfpachter, de Congregatie, overheden, alle partners, belanghebbenden en belangstellenden de buitenplaats -als één geheel- een duurzame toekomst te geven met in acht name van de nalatenschap van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten. De ID-card die gezamenlijk met de gemeente tot stand is gebracht, blijft daarbij de leidraad. De Congregatie draagt op termijn, als er geen volledig Congregatiebestuur meer gevormd kan worden, het zogenaamde ‘bloot eigendom‘ van de buitenplaats over aan de Erfgoedstichting Huize Bijdorp.