Image Alt

Toekomst

Toen er nog ruim 200 zusters woonden in Huize Bijdorp, brachten ze voldoende geld bij elkaar voor hun eigen oudedagsvoorziening en het behoud en het onderhoud van Huize Bijdorp. Met de nog resterende 40 zusters en de voltooiing van de Congregatie – over ongeveer 20 jaar – is dit niet meer mogelijk. Er moet een nieuw perspectief komen voor de nog op Huize Bijdorp levende zusters waarin er ook plaats komt voor nieuwe bewoners en gebruikers. De toekomst moet passen bij het leven en gedachtegoed van de zusters, dat staat in het teken van toewijding, stilte, rust, bezinning, zorg voor elkaar, gezamenlijkheid, naastenliefde, gastvrijheid, respect voor elkaars krachten en onderkenning van ieders kwetsbaarheid.

Huize Bijdorp is een gemeentelijk monument. Het doel is om het erfgoed (zowel cultuur als natuur) door de herontwikkeling te behouden en te versterken. Dat kan alleen als alle partijen de schouders er onder zetten. Dit start met de Congregatie, haar werkorganisatie en adviseurs en de gemeente Voorschoten. Maar ook met de Stichting Marente en de huidige gebruikers van het landgoed. Maar er zijn veel meer partijen nodig. Mensen met passende initiatieven, mensen die hier op termijn zouden willen werken, leven en wonen. En mensen met goede ideeën die betrokken zijn en zich betrokken voelen om aan de toekomst van Huize Bijdorp te willen bouwen.