Image Alt

Ontwerp bestemmingsplan

De Congregatie gaat samen met haar adviseurs werken aan het ontwerp bestemmingsplan voor Huize Bijdorp. Dat doet zij in nauw overleg met de gemeente Voorschoten en de provincie Zuid Holland. Verschillende onderzoeken zijn hiervoor nog nodig, onder andere op het gebied van archeologie, flora en fauna.

Alvorens op een later en nader te bepalen moment de formele inspraakprocedure te starten voor het ontwerp bestemmingsplan, zullen – in lijn met de participatie van het proces tot nu toe – de omgeving en de belangrijkste stakeholders vooraf worden geraadpleegd.