Image Alt

Nieuws

Mooie feestdagen toegewenst en een gezegend 2023. Het is een roerig jaar geweest voor Huize Bijdorp. Een onherroepelijk bestemmingsplan voor de toekomst van de buitenplaats, het kapittel in juni 2022 en de selectie van de erfpachter.
meer weten hierover
De laatste nieuwsbrief die Huize Bijdorp heeft uitgegeven was net voor de zomer van dit jaar. In een interview geven Zr. Regina, algemeen overste van de Congregatie, en Peter Meijs, directeur van de werkorganisatie van Huize Bijdorp, weer wat ondertussen is gebeurd.
meer weten hierover
Op 7 april 2022 heeft de oprichtingsvergadering van de stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp - Zusters Dominicanessen van Voorschoten plaatsgevonden in aanwezigheid van het bestuur van de Congregatie.
meer weten hierover
De Congregatie heeft al vroeg in 2021 gekozen voor uitgifte in erfpacht zodat zij een rol kan blijven spelen in de toekomst van de Buitenplaats Huize Bijdorp. Tenslotte blijft de Congregatie gehuisvest op de buitenplaats en maken zij deel uit van de nieuwe gemeenschap van gebruikers van buitenplaats Huize Bijdorp.
meer weten hierover
Op 16 december 2021 heeft de gemeente zich unaniem achter het bestemmingsplan van Huize Bijdorp geschaard. Er zijn zeven zienswijzen binnengekomen. De zienswijze van bewoners Roucooppark was zeer positief over proces en resultaat.
meer weten hierover
De lente op Huize Bijdorp was overal zichtbaar. De appel- en perenbomen hebben gebloeid en er was gelukkig geen vorstschade. De schapen en geiten hebben lammeren gekregen en er zijn twee kalveren geboren.
meer weten hierover
We brengen even in herinnering waarom Huize Bijdorp in transitie gaat. De Congregatie in Huize Bijdorp wordt steeds kleiner door de sterfte van haar leden en omdat ze geen nieuwe zusters meer aanneemt.
meer weten hierover
De Congregatie heeft naast de totstandkoming van de visie op de nieuwe buitenplaats Huize Bijdorp, ook nagedacht op welke manier het gedachtegoed het beste kan worden behouden voor de toekomst. Tenslotte verblijft de Congregatie naar verwachting nog 15 à 20 jaar in Huize Bijdorp.
meer weten hierover
Marente levert al geruime tijd zorg op Huize Bijdorp en is hierbij huurder en medegebruiker van de gebouwen. Zij leveren zorg – in allerlei pakketten van thuis- tot verpleeghuiszorg – aan burgerbewoners en leden van de Congregatie.
meer weten hierover
Leidsche Dagblad: Persoon van het jaar verkiezing. De in Volendam geboren en getogen zuster Regina Plat is de algemeen overste van de congregatie van zusters Dominicanessen van Voorschoten.
meer weten hierover
De Congregatie is verheugd u te kunnen berichten dat de gemeenteraad van Voorschoten op 16 december jl. unaniem heeft ingestemd met de vaststelling van het bestemmingsplan van Huize Bijdorp.
meer weten hierover
We hadden gehoopt dat we corona achter ons hadden kunnen laten het afgelopen jaar. Het heeft niet zo mogen zijn. Gelukkig is Huize Bijdorp er dit jaar veel beter door gekomen dan in 2020 en wij hopen dat, met de nieuwe corona ontwikkelingen, dit ook in 2022 zo blijft. 
meer weten hierover
Door de Congregatie van de H. Catharina van Siëna is de visie Buitenplaats Huize Bijdorp vertaald in een ontwerpbestemmingsplan Huize Bijdorp.
meer weten hierover
Begin juni heeft de Congregatie het ontwerp bestemmingsplan met de bijlagen.
meer weten hierover
De Congregatie blijft op Huize Bijdorp. Maar het was de zusters nog altijd niet duidelijk; waar blijven wij nu in al die plannen?
meer weten hierover
In de visie van de Congregatie en de gemeente wordt Huize Bijdorp weer ‘een echte’ buitenplaats.
meer weten hierover
Begin juni heeft de Congregatie het ontwerp bestemmingsplan met de bijlagen.
meer weten hierover
Op 14 januari 2020 vond op Huize Bijdorp de eerste Toekomstkamer plaats. De Congregatie presenteerde toen de ID-card en mensen konden zich opgeven om aan de plangroep deel te nemen.
meer weten hierover
Hans Kranendonk woont al 30 jaar in Roucooppark en omschrijft zichzelf als een buurman van Huize Bijdorp. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.
meer weten hierover
Voor velen in Voorschoten is Stan Dessens een bekend gezicht. Hij woont er tenslotte al bijna 45 jaar en hij is ook al lang lid van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV), waaronder 9 jaar als voorzitter.
meer weten hierover
Artikel Leids Dagblad: Rondleidingen Huize Bijdorp ‘Je zult hier wonen zeg!’
meer weten hierover
Artikel Voorschotense krant: Nieuw Huize Bijdorp stapje dichterbijLees het artikel hier
meer weten hierover
Op 2 juni vond de webinar (online bijeenkomst) plaats over de toekomst van Huize Bijdorp. Tijdens de webinar zijn de plannen voor de toekomst toegelicht aan belanghebbenden en belangstellenden. Bent u niet in de gelegenheid geweest hieraan deel te nemen?
meer weten hierover
Uitnodiging: Maak op 2 en/of 5 juni kennis met de nieuwe buitenplaats Huize Bijdorp Een bijzondere plek in Voorschoten waar onderlinge verbinding op een natuurlijke manier ontstaat. Om te wonen, te leven, te leren en gewoonweg te zijn: Huize Bijdorp. Nieuwsgierig geworden?
meer weten hierover
Artikel uit de Voorschotense krant
meer weten hierover
Het is lente en de vooruitzichten voor het weer zijn goed. De eerste knoppen zijn al zichtbaar aan de fruitbomen en het zal nu niet lang meer duren dat de bomen vol in bloei staan. De Congregatie is blij de
meer weten hierover
In de laatste nieuwsbrief is toegelicht hoe de adviseurs en de gemeente na de totstandkoming van de spelregelkaart verder hebben gewerkt aan de toekomst van Huize Bijdorp. In een interview met gemeente en provincie is dit proces beschreven. Het volledige
meer weten hierover
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de 2e Toekomstkamer. Hier krijgt u een toelichting op het visiedocument en het concept beeldkwaliteitsplan en kunt u uw reacties kwijt. Lees meer over het visiedocument en de bijeenkomsten in
meer weten hierover
In voorgaande nieuwsbrieven zijn er interviews geplaatst van adviseurs die in opdracht van de Congregatie werken. Goed om nu eens naar de overheid te kijken. We spreken met Hans van Son, projectleider van de gemeente Voorschoten, en Henk Koornneef, projectleider
meer weten hierover
Tot nu toe is veel aandacht uitgegaan naar hoe Huize Bijdorp in de toekomst uit komt te zien. Ondertussen is ook gekeken naar hoe dat kan worden waargemaakt en daarvoor is door Land & Co een bedrijfsplan gemaakt. Het doel
meer weten hierover
Kerstwens
meer weten hierover
In de laatste nieuwsbrief is melding gemaakt van het nader uitwerken van de plannen voor Huize Bijdorp in overleg met de ambtenaren van de gemeente Voorschoten en provincie Zuid-Holland. Er hebben ondertussen drie werksessies plaatsgevonden, op 7 en 22 september en op 1 december jl. Helaas moest de laatste bijeenkomst digitaal plaatsvinden, maar gelukkig ging het overleg wel door.
meer weten hierover
Twee-en- een-halve dag lang heeft Jan van der Hoeve tot op heden vertoeft op Huize Bijdorp om het hoofdgebouw van top tot teen te bekijken in het kader van zijn onderzoeksopdracht van de Congregatie. Van de kelders en ondergrondse gangen tot boven de plafonds en de onderkant van de daken. Dat is onder andere wat een bouwhistoricus moet doen om een bouw- en gebruiksgeschiedenis in beeld te brengen van de gebouwen op Huize Bijdorp.
meer weten hierover
Sinds de zomer van 2019 is er hard gewerkt aan de toekomst van Huize Bijdorp. Een ID-card, een spelregelkaart en nu een visiedocument. Veel adviseurs zijn daarmee bezig geweest maar ook de Congregatie zelf.
meer weten hierover
In de laatste nieuwsbrief hebben we u bericht over de gemeentelijke procedure bij de behandeling van de spelregelkaart door de commissie Wonen, Ruimte en Groen en de gemeenteraad.
meer weten hierover
In opdracht van de Congregatie wordt gewerkt aan het maken van een ontwerp bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat wat mag op een bepaalde plek.
meer weten hierover
De Congregatie wilde graag de deelnemers van de plangroep op Huize Bijdorp ontvangen om hen te bedanken voor hun tijd, moeite en inzet.
meer weten hierover
Barbara van Dijk is landschapsarchitect bij Land-id en onder andere de maker van de spelregelkaart.
meer weten hierover
Op 14 januari heeft de Congregatie met de ‘Toekomstkamer’ de deuren van Huize Bijdorp geopend. Alle belangstellenden konden kennismaken met de visie op de toekomst. Meer dan 200 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik. Er zijn een heleboel reacties opgehaald
meer weten hierover
De Congregatie heeft de, al eerder gemaakte ID-card, en de spelregelkaart op 23 april 2020 aan de gemeente Voorschoten aangeboden. Op 20 mei 2020 zijn deze stukken besproken tijdens het overleg van de commissie Wonen, Ruimte en Groen. Zij spraken
meer weten hierover
De Congregatie gaat samen met haar adviseurs werken aan het ontwerp bestemmingsplan voor Huize Bijdorp. Er wordt naar gestreefd het ontwerpbestemmingsplan dit jaar nog af te ronden. Dat doet de Congregatie in nauw overleg met de gemeente Voorschoten en de
meer weten hierover
Paul en Marlies van der Kooij laten weten dat na een voorjaar waarin er lammetjes en kuikens zijn geboren, ze nu volop in de zomer zijn beland. De nieuwe kuikens lopen alweer rond en ze zijn zeer trots op een
meer weten hierover
Zusters klooster Bijdorp in Voorschoten vrezen voor jarenlang overleg over invulling landgoed: ’Ons is niet veel tijd gegeven’Lees het artikel hier
meer weten hierover
Huize Bijdorp krijgt nieuwe bestemmingLees het artikel hier
meer weten hierover
CDA: Bijdorp verdient speelruimte en zorgvuldigheidLees het artikel hier
meer weten hierover
Voorsche (Knarren)Hof hoopt op plek bij Huize Bijdorp. Lees het artikel hier
meer weten hierover
Massale belangstelling voor toekomst Huize Bijdorp. Lees het artikel hier
meer weten hierover
Bijna 200 bezoekers: Voorschoten denkt volop mee met de zusters van Huize Bijdorp. Lees het artikel hier
meer weten hierover
Huize Bijdorp blik op de toekomst. Lees het artikel hier
meer weten hierover
Meedenken over Toekomst Huize Bijdorp. Lees het artikel hier
meer weten hierover
Zusters Dominicanessen willen Oud Bijdorp voor toekomst bewaren. Lees het artikel hier
meer weten hierover
Zusters zoeken nieuwe bestemming voor klooster Bijdorp in Voorschoten: ‘Klooster nadert zijn voltooiing’. Lees het artikel hier
meer weten hierover