Image Alt

Nieuws

In de laatste nieuwsbrief hebben we u bericht over de gemeentelijke procedure bij de behandeling van de spelregelkaart door de commissie Wonen, Ruimte en Groen en de gemeenteraad.
meer weten hierover
In opdracht van de Congregatie wordt gewerkt aan het maken van een ontwerp bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat wat mag op een bepaalde plek.
meer weten hierover
De Congregatie wilde graag de deelnemers van de plangroep op Huize Bijdorp ontvangen om hen te bedanken voor hun tijd, moeite en inzet.
meer weten hierover
Barbara van Dijk is landschapsarchitect bij Land-id en onder andere de maker van de spelregelkaart.
meer weten hierover
Op 14 januari heeft de Congregatie met de ‘Toekomstkamer’ de deuren van Huize Bijdorp geopend. Alle belangstellenden konden kennismaken met de visie op de toekomst. Meer dan 200 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik. Er zijn een heleboel reacties opgehaald
meer weten hierover
De Congregatie heeft de, al eerder gemaakte ID-card, en de spelregelkaart op 23 april 2020 aan de gemeente Voorschoten aangeboden. Op 20 mei 2020 zijn deze stukken besproken tijdens het overleg van de commissie Wonen, Ruimte en Groen. Zij spraken
meer weten hierover
De Congregatie gaat samen met haar adviseurs werken aan het ontwerp bestemmingsplan voor Huize Bijdorp. Er wordt naar gestreefd het ontwerpbestemmingsplan dit jaar nog af te ronden. Dat doet de Congregatie in nauw overleg met de gemeente Voorschoten en de
meer weten hierover
Paul en Marlies van der Kooij laten weten dat na een voorjaar waarin er lammetjes en kuikens zijn geboren, ze nu volop in de zomer zijn beland. De nieuwe kuikens lopen alweer rond en ze zijn zeer trots op een
meer weten hierover