Huize Bijdorp

Ontwerp bestemmingsplan

In opdracht van de Congregatie wordt gewerkt aan het maken van een ontwerp bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat wat mag op een bepaalde plek. Waar woonhuizen mogen staan en welke functies zijn toegestaan in zowel oude als nieuwe gebouwen. Ook staat erin hoe hoog, breed en diep nieuwbouw mag zijn. Een ontwerp bestemmingsplan wordt eerst ter visie gelegd; daar kunnen mensen hun reacties op geven. Een bestemmingplan is juridisch bindend voor alle partijen.  

Ter voorbereiding voor onder andere het ontwerp bestemmingsplan wordt door onafhankelijke deskundige historici in beeld gebracht wat de waarden zijn van de gebouwen en het landgoed, de zogenaamde waardestelling. Voor een ontwerp bestemmingsplan moeten nog meer onderzoeken worden gedaan, denk bijvoorbeeld aan flora en fauna. Het bureau CroonenBuro5 is geselecteerd om het ontwerp bestemmingsplan te maken en de onderzoeken die daarvoor nodig zijn uit te voeren. Annemarie Hatzman, Cor van Tilburg en Wietse Oostra van CroonenBuro5 zijn medio september met hun werkzaamheden gestart.