Image Alt

Participatie

De Congregatie is zich bewust van de waarde en de plek van Huize Bijdorp in de gemeenschap van Voorschoten. De toekomst gaat niet alleen de Congregatie aan maar alle inwoners van Voorschoten. De Congregatie heeft daarom in overleg met de gemeente een planproces voorgesteld voor de toekomst van Huize Bijdorp met veel ruimte voor participatie.

Nadat de Congregatie en de gemeente de gezamenlijke waarden van de ID-card tijdens de Toekomstkamer (open informatieavond) hebben toegelicht, is breed gevraagd aan mensen om zich aan te sluiten bij de plangroep. De plangroep bestond uit belanghebbenden, belangstellenden, mensen van de Congregatie en de werkorganisatie, de huidige gebruikers van Huize Bijdorp, de gemeente, adviseurs en de landschapsarchitect/stedenbouwkundige. In totaal 60 mensen.

De plangroep had als taak om een spelregelkaart te maken. Een spelregelkaart is een nieuwe vorm voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een kaart van het gebied met een legenda waarin de ontwikkelingsrichting voor Huize Bijdorp is uitgewerkt. De plangroep bepaalt – na integrale afwegingen – zelf wat op de kaart komt te staan.

De plangroep heeft in drie avonden gewerkt aan de spelregelkaart. Het concept van de spelregelkaart is op 31 maart 2020 (digitaal) breed gepresenteerd. Alle binnengekomen reacties zijn toen genoteerd. Het heeft geleid tot aanpassingen op de spelregelkaart die vervolgens in april aan het college van B&W van de gemeente Voorschoten is aangeboden.

Dit deel van het participatieproces is vastgelegd in het participatieverslag deel 1 dat op deze pagina als download beschikbaar is.

Na afronding van een aantal onderzoeken en na overleg met de verschillende afdelingen van gemeente en provincie, is door de Congregatie en haar adviseurs een visiedocument gemaakt. Op 20 april 2021 is het visiedocument aan de plangroep gepresenteerd. Tegelijkertijd is ook het concept beeldkwaliteitplan toegelicht en besproken en is gevraagd om reacties.

Op 2 en 5 juni 2021 heeft een tweede Toekomstkamer plaatsgevonden voor alle belanghebbenden en belangstellenden. Op 2 juni in de vorm van een webinar en op 5 juni waren er rondleidingen op de buitenplaats Huize Bijdorp. Bij beide gelegenheden werd mensen de gelegenheid geboden hun reacties te geven. Al deze reacties zijn opgenomen in het participatieverslag deel 2 dat op deze pagina als download beschikbaar is.

Het webinar van 2 juni terugkijken? Klik op deze link.

Rondleiding voor belangstellenden op Huize Bijdorp 5 juni 2021.