Image Alt

Visiedocument

Huize Bijdorp veranderde in vier eeuwen tijd van aanzien en inrichting, maar het bleef altijd een aangename verblijfplaats met landschappelijke en productieve elementen (boerderij, moestuin en boomgaard). Die basis bleef in stand met de bewoners van de laatste 145 jaar, de Congregatie van de H. Catharina van Siëna. De zelfvoorzienendheid van de buitenplaats en die van de kloostergemeenschap bleken naadloos op elkaar aan te sluiten. Het is nu tijd voor een volgende stap naar de toekomst. Een stap die wederom voortborduurt op de kwaliteiten van de buitenplaats, met de brede nalatenschap van de Congregatie en passend bij Voorschoten. De Congregatie heeft dit vastgelegd in een visiedocument.

De Congregatie kiest voor behoud van Huize Bijdorp door ontwikkeling. Behouden en verbeteren van het bestaande en nieuwe delen toevoegen om de nieuwe buitenplaats Huize Bijdorp vorm te geven. De kernwaarden van de ID-card blijven leidend: natuurlijk, zingeving, nabij zijn, geborgenheid, jong & oud. Elk initiatief dat in de toekomst op Huize Bijdorp een plek wil krijgen moet positief scoren op alle kernwaarden, dan is zeker dat het initiatief past. De nieuwe buitenplaats biedt stilte, rust, bezinning, zorg voor elkaar, gezamenlijkheid, naastenliefde en gastvrijheid. Zowel voor de huidige als de nieuwe bewoners, gebruikers en bezoekers van de nieuwe buitenplaats Huize Bijdorp.

De buitenplaats blijft een ‘groene’ kern in een omringend stedelijk landschap. De eenheid van de buitenplaats, gelegen tussen Veurseweg en Vliet, blijft behouden. De kwaliteit van groen en water blijft het historische raamwerk: het zanderige hoger gelegen deel met oude bomen en het venige lager gelegen deel van de buitenplaats aan de Vliet met voornamelijk bloemrijke graslanden. De kern van de (toekomstige) bebouwing wordt geconcentreerd binnen dit raamwerk op de overgang van hoger droog naar lager nat gebied. Deze kern manifesteert zich als een landhuis op de buitenplaats en wordt omringd door ondersteunende bebouwing die hieraan ondergeschikt is.  Zoals de boerderij met stal, kas, een aantal woningen op de rand van het parkbos en mogelijk een theekoepel aan de Vliet. Park, landschap en bebouwing vormen een op elkaar afgestemd geheel. Door de ingrepen die leiden tot de nieuwe buitenplaats worden natuurwaarden en biodiversiteit versterkt, waar ook de omgeving van kan genieten.