Image Alt

Bidboek

De Congregatie heeft het voornemen om Huize Bijdorp te verkopen. Daarvoor wordt een bidboek opgesteld. In het bidboek wordt verwezen naar alle documenten en voorwaarden die voor de herontwikkeling en duurzame exploitatie van Huize Bijdorp van belang zijn zoals: de ID-card met de kernwaarden, de visie, het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan, de anterieure overeenkomst, de bepalingen vanuit de erfgoed(beheer)stichting  en het feit dat het beheer van de buitenplaats in één hand moet blijven. Om een goed beeld te geven van het toekomstig beheer is in opdracht van de Congregatie een beheerplan opgesteld door Land & Co.  Dit plan is op deze pagina als download beschikbaar.

De Congregatie wenst een erfgoed(beheer)stichting op te richten om ook na verkoop invloed te houden en om het gedachtegoed te kunnen bewaken. Bepalingen vanuit de  erfgoed(beheer)stichting worden ook in het bidboek opgenomen.

Tijdens het Kapittel*, voorjaar/medio 2022, zal de Congregatie het definitieve besluit nemen om Huize Bijdorp te verkopen.

* Kapittel is een vierjaarlijkse bijeenkomst van de Congregatie waarbij het bestuur verantwoording aflegt en plannen voor de toekomst ter besluitvorming aan de leden van de Congregatie voorlegt en een nieuw bestuur kiest.