Image Alt

In perspectief

HUIZE BIJDORP OPENT HAAR POORTEN

Huize Bijdorp is sinds 1875, dankzij de stichteressen Lucia Pinkers (1809-1890) en haar zus Maria Elisabeth (1810-1848), in gebruik bij de Congregatie van de Heilige Catharina van Siëna. Sinds 1888 dient Huize Bijdorp als moederhuis voor de Zusters Dominicanessen. De zusters hebben zich altijd ingezet voor met name onderwijs en zorg met daarnaast ook bijzondere aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving.

De toenemende zorg voor de zusters, rondom het voortbestaan van het kloosterverzorgingshuis, leidde in 2017 tot een intensieve samenwerking met Stichting Marente. Deze organisatie levert naast zorg aan de zusters en paters ook zorg aan andere cliënten op Huize Bijdorp. De Congregatie bestaat nu nog uit 34 zusters met een zeer hoge gemiddelde leeftijd en er worden geen nieuwe zusters meer aangenomen. De Congregatie nadert daarmee haar voltooiing en is op zoek gegaan naar de toekomst voor Huize Bijdorp.

De Congregatie wil graag de poorten openen en van de buitenplaats Huize Bijdorp een plek maken om te wonen, werken, leven en leren. Dit alles vanuit het gedachtegoed van gezamenlijkheid, naastenliefde en gastvrijheid. Daarom heeft de Congregatie samen met de gemeente de kernwaarden voor de toekomst vastgelegd in een ID-card. Vervolgens heeft een plangroep, bestaande uit belanghebbenden, belangstellenden, gemeente, adviseurs en Congregatie (in totaal 60 mensen), gewerkt aan een spelregelkaart. Er zijn onderzoeken verricht naar de historie van de buitenplaats, de gebouwen en het toekomstig beheer. Intensief overleg werd gevoerd met de gemeente Voorschoten en de provincie Zuid-Holland om helder te krijgen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor de toekomst van Huize Bijdorp. Dat heeft geresulteerd in een visiedocument ‘De Nieuwe Buitenplaats Huize Bijdorp’ dat de basis vormt voor het ontwerp bestemmingsplan.

HUIZE BIJDORP OPENT HAAR POORTEN

Huize Bijdorp is sinds 1875, dankzij de stichteressen Lucia Pinkers (1809-1890) en haar zus Maria Elisabeth (1810-1848), in gebruik bij de Congregatie van de Heilige Catharina van Siëna. Sinds 1888 dient Huize Bijdorp als moederhuis voor de Zusters Dominicanessen. De zusters hebben zich altijd ingezet voor met name onderwijs en zorg met daarnaast ook bijzondere aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving.

De toenemende zorg voor de zusters, rondom het voortbestaan van het kloosterverzorgingshuis, leidde in 2017 tot een intensieve samenwerking met Stichting Marente. Deze organisatie levert naast zorg aan de zusters en paters ook zorg aan andere cliënten op Huize Bijdorp. De Congregatie bestaat nu nog uit 34 zusters met een zeer hoge gemiddelde leeftijd en er worden geen nieuwe zusters meer aangenomen. De Congregatie nadert daarmee haar voltooiing en is op zoek gegaan naar de toekomst voor Huize Bijdorp.

De Congregatie wil graag de poorten openen en van de buitenplaats Huize Bijdorp een plek maken om te wonen, werken, leven en leren. Dit alles vanuit het gedachtegoed van gezamenlijkheid, naastenliefde en gastvrijheid. Daarom heeft de Congregatie samen met de gemeente de kernwaarden voor de toekomst vastgelegd in een ID-card. Vervolgens heeft een plangroep, bestaande uit belanghebbenden, belangstellenden, gemeente, adviseurs en Congregatie (in totaal 60 mensen), gewerkt aan een spelregelkaart. Er zijn onderzoeken verricht naar de historie van de buitenplaats, de gebouwen en het toekomstig beheer. Intensief overleg werd gevoerd met de gemeente Voorschoten en de provincie Zuid-Holland om helder te krijgen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor de toekomst van Huize Bijdorp. Dat heeft geresulteerd in een visiedocument ‘De Nieuwe Buitenplaats Huize Bijdorp’ dat de basis vormt voor het ontwerp bestemmingsplan.

NEEM OOK EENS

EEN KIJKJE OP

WWW.PROJECTHUIZEBIJDORP.NL

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op Huize Bijdorp, dan kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.