Huize Bijdorp

Visiedocument en ontwerpbestemmingsplan

In de laatste nieuwsbrief is toegelicht hoe de adviseurs en de gemeente na de totstandkoming van de spelregelkaart verder hebben gewerkt aan de toekomst van Huize Bijdorp. In een interview met gemeente en provincie is dit proces beschreven. Het volledige interview vindt u in het nieuwsoverzicht.

Diverse onderzoeken en het intensief overleg met gemeente en provincie hebben geleid tot bijstelling van de plannen. Dit is vastgelegd in een zogenaamd visiedocument. Dat is een document waar op een toegankelijke manier is uitgelegd wat de diverse onderzoeken (cultuurhistorie bijvoorbeeld) hebben opgeleverd en welke effect dat heeft op de toekomst van Huize Bijdorp. Het visiedocument is geen ontwerp, maar het geeft de richting aan voor de ontwikkeling van Huize Bijdorp. Het dient als basis voor de voorbereidingen van het ontwerp bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan kent een eigen formele procedure binnen de gemeente waar ter visie legging een van de onderdelen is. Op 10 april is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de plannen van de Congregatie met een presentatie en een rondleiding. 

Huize Bijdorp wil de lijn van participatie voort zetten. Zij wil de reacties van de plangroep en de inwoners van Voorschoten eerder ophalen dan in de formele procedure bij het bestemmingsplan. Het visiedocument en het concept beeldkwaliteitsplan zijn geschikt om uit te leggen wat de ontwikkelingsrichting is geworden. De Congregatie gaat met haar adviseurs op 20 april in gesprek met de plangroep. 

Vervolgens gaan wij in gesprek met geïnteresseerde inwoners vanuit Voorschoten en andere belangstellenden. Meer hierover leest u in het artikel ‘Uitnodiging 2e Toekomstkamer en rondleiding’ in het nieuwsoverzicht.