Huize Bijdorp

Interview Hans van Son en Henk Koornneef voor nieuwsbrief Huize Bijdorp

In voorgaande nieuwsbrieven zijn er interviews geplaatst van adviseurs die in opdracht van de Congregatie werken. Goed om nu eens naar de overheid te kijken. We spreken met Hans van Son, projectleider van de gemeente Voorschoten, en Henk Koornneef, projectleider bij provincie Zuid-Holland. 

Het is goed eerst een beeld te krijgen van wat hun werkzaamheden zijn

Hans: Het is aan de gemeenteraad om nieuwe bestemmingen voor Huize Bijdorp mogelijk te maken. Het is een puzzel om de huidige waarden van Huize Bijdorp in stand te houden en tegelijkertijd nieuwe functies toe te kennen aan deze buitenplaats. Ik probeer alle disciplines binnen de gemeente bij het project te betrekken en dat zijn er veel bij dit project. Denk aan groen, verkeer, stedenbouw, wonen, maatschappelijke functies, cultuurhistorie enz. Ik houd in de gaten hoe de visie van Huize Bijdorp in het beleid van de gemeente past en houd het college van B&W op de hoogte van de ontwikkelingen. Mijn taak is er vooral op gericht om mee te denken en bruggen tussen partijen te slaan omwille van een haalbaar project met draagvlak. Ik ben op zoek naar consensus (een gezamenlijk beste keuze) en niet naar een compromis (water bij de wijn). 

Henk: Ik heb een wat beperkte rol vergeleken bij Hans. Er zijn twee zaken waar de provincie in het bijzonder bij betrokken is: cultuurhistorie landgoederen en natuurwaarden. Ik ben daarvoor het aanspreekpunt voor de gemeente. Ik zorg ervoor dat de verschillende specialisten van de provincie worden betrokken en dat er een integrale afweging plaatsvindt.  

Hoe is jullie samenwerking verlopen?

Henk: Het is een complex en gevoelig project. Ik realiseer me dat als er geen haalbaar plan ligt voor de zusters, er helemaal niets gebeurt. Het is van groot belang dat je er samen uit probeert te komen, want er moeten keuzes worden gemaakt. Ik heb de samenwerking als zeer plezierig ervaren. 

Hans: Je werkt in verschillende abstracties, de provincie kijkt naar het grotere geheel en over de grenzen van de gemeente heen en wij moeten de belangen van het dorp bewaken. We hebben elkaar snel kunnen vinden en schakelen en dat was goed. Misschien heeft het geholpen dat ik vroeger bij de provincie heb gewerkt. 

Henk: En ik heb vroeger bij een gemeente gewerkt. Dan kun je je wel goed in de ander verplaatsen. 

Wat maakt Huize Bijdorp een bijzonder project?

Henk: Cultureel erfgoed uit het verleden gaat een nieuwe invulling krijgen. Ik werd bijzonder geraakt door het verhaal van de zusters tijdens onze eerste gemeenschappelijke sessie op Huize Bijdorp. Zij zijn en blijven verbonden met deze plek, in leven en in dood. En dan kiezen ze voor een visie met een groot sociaalmaatschappelijk programma. Dat kom je niet veel tegen bij andere projecten. 

Hans: Ik heb zelf veel affiniteit met buitenplaatsen en onderschrijf wat Henk zegt, hoe bijzonder dat de Congregatie het maatschappelijk functioneren wil doorzetten vanuit hun waarden. Ik heb echt ontzag voor de zusters die hiervoor willen gaan, op zo’n hoge leeftijd. Het is ook bijzonder voor Voorschoten, zo’n plek dicht bij het centrum. 

Wat wens jij Voorschoten en de zusters toe?

Henk: Een opengestelde buitenplaats op deze plek voegt echt wat toe aan Voorschoten. Er ontstaat een verbinding met de Vliet, een plek met meerwaarde mede door het sociaalmaatschappelijk karakter. Nu het klooster zijn functie gaat verliezen, komt er een nieuwe invulling. Ik hoop dat de omgeving zich gehoord voelt en tevens begrip heeft voor de keuzes van de zusters. We moeten er met zijn allen iets moois van maken. 

Hans: Er komt weer een nieuwe laag in de geschiedenis van de buitenplaats. Nieuwe maatschappelijke functies met plaats voor de cultuurhistorische en natuurwaarden. Ik wens de zusters toe – na het besluit op het Kapittel medio 2022 * – dat de zorg straks van hun schouders mag vallen. Ze laten het netjes achter, voor zichzelf maar ook voor ons. Wij mogen daar dankbaar voor zijn. 

* kapittel is een vierjaarlijkse bijeenkomst van de Congregatie waarbij het bestuur verantwoording aflegt en plannen voor de toekomst ter besluitvorming aan de leden van de Congregatie voorlegt en een nieuw bestuur kiest

Hans van Son
Henk Koornneef