Image Alt

Veel gestelde vragen

Is er nog inspraak mogelijk op het ontwerp bestemmingsplan voor Huize Bijdorp?
Jazeker. Zodra het College van B&W het ontwerp bestemmingsplan vrijgeeft voor inspraak, kunnen mensen hierop zienswijzen indienen bij de gemeente.

Is het allemaal al in kannen en kruiken of wordt er nog wat gedaan met de zienswijzen?
De Congregatie zal samen met de gemeente kijken naar de ingekomen zienswijzen en hier antwoorden/reacties op formuleren. Het kan zijn dat dit tot een aanpassing van de visie/het plan leidt. De raad krijgt deze stukken alvorens het ontwerp bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Ik heb een initiatief dat wellicht goed bij Huize Bijdorp past. Waar kan ik dat melden?
Meld u gerust uw ideeën of initiatieven bij Huize Bijdorp via info@huizebijdorp.nl

Is het terrein van Huize Bijdorp vanaf nu toegankelijk?
Nee dat is niet het geval. Als er openstellingen zijn, zullen die worden aangekondigd via lokale bladen en de website van Huize Bijdorp.

Wanneer kan ik mij inschrijven voor een woning?
Daar is het nu nog veel te vroeg voor, zover zijn we nog niet.