Image Alt

Veel gestelde vragen

Is er nog inspraak mogelijk op het ontwerp bestemmingsplan voor Huize Bijdorp?
Nee de ter inzagelegging is afgerond. Eind oktober wordt het bestemmingsplan en nota van beantwoording aan het college van B&W aangeboden.

Is het allemaal al in kannen en kruiken of wordt er nog wat gedaan met de zienswijzen?
De Congregatie heeft samen met de gemeente gekeken naar de ingekomen zienswijzen. Alle punten die in de zienswijzen zijn genoemd worden beantwoord in de Nota van beantwoording.  De raad stelt het bestemmingsplan met deze nota vast. Dat is waarschijnlijk in december 2021. Zes weken later is het bestemmingplan onherroepelijk als niemand in beroep is gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Ik heb een initiatief dat wellicht goed bij Huize Bijdorp past. Waar kan ik dat melden?
Meld u gerust uw ideeën of initiatieven bij Huize Bijdorp via info@huizebijdorp.nl

Is het terrein van Huize Bijdorp vanaf nu toegankelijk?
Nee dat is niet het geval. Niet het hele terrein zal volledig openbaar toegankelijk zijn. Als er openstellingen zijn, zullen die worden aangekondigd via lokale bladen en de website van Huize Bijdorp. 

Wanneer kan ik mij inschrijven voor een woning?
Daar is het nu nog veel te vroeg voor, zover zijn we nog niet.

Wanneer wordt Huize Bijdorp verkocht?
Huize Bijdorp wordt niet verkocht maar er komt een nieuw erfpachter voor het terrein en de gebouwen. Het eigendom blijft bij de erfgoedbeheerstichting.