Image Alt

Geborgenheid

De oester biedt beschutting aan de parel en creëert daarmee een geborgen omgeving. Er zijn veel meer kwetsbaren in de samenleving dan we ons dagelijks realiseren. Mensen met een kleine beurs, ouderen, maar ook een groep die het moeilijk vindt om aansluiting te vinden in onze veeleisende en snelle samenleving. Er is veel eenzaamheid, en onbegrip vooral voor de mensen die net een wat ander rugzakje hebben dan de meesten van ons. Huize Bijdorp kan ook deze mensen, in de beschutting en rust van een geborgen omgeving, een plek geven in een zorgzame gemeenschap.