Image Alt

Organisatie

Organisatie

Op 7 april 2022 heeft de oprichtingsvergadering van de stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp – Zusters Dominicanessen van Voorschoten plaatsgevonden in aanwezigheid van het bestuur van de Congregatie. De oprichting van de stichting is een grote stap in de geschiedenis van de Congregatie die feestelijk met koffie en taart werd bezegeld. Op 10 mei 2022 is de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd en daarmee is de erfgoedstichting een feit. Om zorg te dragen voor een goede overgang van het proces van de afgelopen jaren nemen enkele mensen die een belangrijke rol hebben gehad in het proces naar de nieuwe toekomst van Buitenplaats Huize Bijdorp zitting in het bestuur.

Het bestuur van de Erfgoedstichting bestaat uit Peter Meijs (voorzitter), Erna van Holland (secretaris) en Hans van Son (penningmeester). René Dinklo (namens Nederlands gemeenschap van paters Dominicanen), Stan Dessens en Michiel Nooij voor de lokale verankering zijn de drie leden van het bestuur. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuursactiviteiten.

Registratiegegevens:
RSIN nummer  : 863958965
KvK nummer    : 86413864