Image Alt

Locatie

De buitenplaats Huize Bijdorp ligt tussen de Vliet en de Veurseweg (voorheen Oude Heerweg). Het ligt op een zogenaamde strandwal. In de regio Zuid- en Noord-Holland zijn in de 18e en 19e eeuw veel buitenplaatsen op de strandwallen gebouwd. Het perceel is een lang smal terrein van weg naar water dat past in de historische verkaveling van dit gebied.

De noordwestzijde van de buitenplaats, grenzend aan de Veurseweg, bestaat uit een park. Vroeger was de buitenplaats via de monumentale poort toegankelijk. De huidige entree is via de Koninklijke Marinelaan 6, langs de dienstwoning en via een bruggetje. Aan de westzijde van het park ligt het hooiland. Aan de zuidoostzijde van de gebouwen tot aan de Vliet ligt het grasland, waar de Valkeweg overheen loopt. Op verzoek van de zusters zijn er doorgangen onder deze weg gemaakt zodat zij via hakhoutwallen makkelijk naar de Vliet kunnen wandelen. Aan de zuidzijde grenst Bijdorp aan naoorlogse woonwijken, waaronder Roucooppark.