Huize Bijdorp

Samenwerken in harmonie in de Groene Long

In de visie van de Congregatie en de gemeente wordt Huize Bijdorp weer ‘een echte’ buitenplaats. Tot op heden lijkt de focus heel erg te liggen op de bebouwing, maar de buitenplaats wordt grotendeels gevormd door de groene omgeving en terreinen. Om dat ook voor de toekomst veilig te stellen en te verbeteren, is goed beheer cruciaal. De Congregatie heeft de vraag voor het (groen)beheer van de buitenplaats neergelegd bij Paul en Marlies van der Kooij. Zij zijn sinds 2013 al verbonden met Huize Bijdorp en beheren de boerderij, het grasland en het hooiland.

Paul: ’Als kleinzoon van een boer heb ik mijn passie ontwikkeld voor het kleinschalig houden van boerderijdieren en met een stuk land zorgen voor weiden en hooien. Mijn opleiding aan de Agrarische Hogeschool is een mooie aanvulling op de kennis van groenbeheer. Op de buitenplaats kan ik laten zien hoe alle elementen van de Groene Long met elkaar samenwerken.

Het toekomstige beheer hebben zij omschreven in een ondernemingsplan met de mooie titel: ‘Samenwerking in harmonie’. De kernwaarden van waaruit zij willen werken, sluiten naadloos aan bij het gedachtegoed van de Congregatie en de kernwaarden die de Congregatie met de gemeente heeft geformuleerd. Bij het beheer gaan ze uit van: natuur & cultuur, menswaardig, dierwaardig, historische moestuin, bio divers, groenbehoud en samenwerken. Al het groen op de buitenplaats, noemen zij de Groene Long.

Marlies: ’Ik wil me inzetten voor een mens- en dierwaardig bestaan in een verstopt plekje langs de Randstad. Vormgeven aan de groene duurzame toekomst van het cultuurgoed in de Groene Long.

Voor elk deel van de buitenplaats, het parkbos, de gras- en hooilanden, de houtwallen, de boomgaard, de moestuin maar ook de begraafplaats hebben zij voorgesteld hoe het beheer kan worden opgepakt. Het uitgangspunt voor het beheer is circulariteit. De Groene Long is een geheel waarbij het ene onderdeel niet zonder de andere kan om duurzaam beheer waar te maken. De producten van de buitenplaats kunnen op het eigen terrein worden gebruikt, bijvoorbeeld door de horeca (dagbesteding), of kunnen lokaal worden verkocht. Zij zien veel kansen om de biodiversiteit te vergroten en zijn hier heel enthousiast over. Het is duidelijk dat ze dit niet met zijn tweeën kunnen doen. Dat doe je samen, met vrijwilligers, met betrokken omwonenden en met partijen die hier ook de schouders onder willen zetten. Het mooie is dat zij ook kansen zien om op termijn te werken naar een financieel haalbaar model en daar al veel ideeën voor hebben.

Paul en Marlies: ‘Dit voorstel is voortgekomen uit onze intrinsieke drive om op het landgoed een deel van ons leven te kunnen toewijden aan zorg voor een van de meeste bijzondere plekken van Zuid-Holland. Met de vraag van de Congregatie en ons ondernemingsplan kunnen we onze persoonlijke missie vormgeven om in harmonie met mensen, (zorg voor) dieren en natuur de wereld in onze eigen omgeving mooier te maken en te tonen aan de buitenwereld.’