Huize Bijdorp

Interview met Barbara van Dijk

Barbara van Dijk is landschapsarchitect bij Land-id en onder andere de maker van de spelregelkaart. De deelnemers aan de Toekomstkamer en de plangroep kennen haar wel van de bijeenkomsten. Wij interviewen Barbara omdat haar werkzaamheden in het kader van de spelregelkaart voor Huize Bijdorp zijn afgerond. Barbara omschrijft haar taak als bezig zijn met het begeleiden van veranderingen in landschap in zowel het landelijk als stedelijk gebied. Zij is geïnteresseerd in hoe het landschap is ontstaan en zet zich in om wat waardevol is zo goed mogelijk te omschrijven en te integreren in de volgende verandering. Zij is gewend om daarbij met heel veel partijen samen te werken: denk aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, waterschappen, eigenaren en bewoners. ‘Je doet het met elkaar en als professional zet je daarvoor je eigen expertise in’ zo geeft Barbara het weer. 

Zij heeft met buitengewoon veel plezier in het proces deelgenomen en gewerkt aan de spelregelkaart voor Huize Bijdorp. ‘Het landgoed is altijd in ontwikkeling geweest. Het is toch ongelofelijk dat de barokke tuin zonder blikken en blozen in een Engelse landschapstuin is veranderd omdat het toen eenmaal de mode was.Wat ook bijzonder is, is dat Huize Bijdorp altijd zelfvoorzienend is geweest.’ Zij realiseert zich dat er geld nodig is voor het herstel van het landschap, de panden en voor de toekomst. Het zou mooi bij de huidige tijd passen het zelfvoorzienend zijn weer op te pakken. Haar staat een Huize Bijdorp voor ogen waar mensen een wandeling maken in het park, naar de Vliet kunnen gaan, de boerderij kunnen ervaren, een kopje koffie kunnen drinken, waar ook nog altijd plekken van rust en bezinning zijn en waar een gemengde gemeenschap woont. ‘ik zou er zelf wel willen wonen’, geeft zij toe. Er ligt nu een mooie kans voor Huize Bijdorp om beter verweven te raken met Voorschoten zelf, zowel om mensen te ontvangen als met meer betekenis voor de hele gemeenschap.