Huize Bijdorp

Beoogde Erfpachter

De Congregatie heeft al vroeg in 2021 gekozen voor uitgifte in erfpacht zodat zij een rol kan blijven spelen in de toekomst van de Buitenplaats Huize Bijdorp. Tenslotte blijft de Congregatie gehuisvest op de buitenplaats en maken zij deel uit van de nieuwe gemeenschap van gebruikers van buitenplaats Huize Bijdorp. Er is een erfpachtovereenkomst opgesteld met veel onderliggende documenten. Onder andere de ID-card, het woonprogramma, het bestemmings-, beeldkwaliteit- en beheerplan voor het groen en een informatie-memorandum. Op 24 januari 2022 vond de formele start van de selectieprocedure plaats. Een twintigtal partijen is aangeschreven en 12 (combinaties van) partijen hebben zich gemeld. Hier zijn vijf partijen uit geselecteerd die een samenwerkingsvoorstel en een aanbieding mochten doen. Drie partijen hebben dit proces uiteindelijk afgerond. De selectiecommissie heeft na het doorgronden van de voorstellen, biedingen en presentaties haar voorkeur uitgesproken. De beoogde erfpachter met partners heeft zich tijdens het pré-kapitulair overleg van 18 mei jl. gepresenteerd. Het besluit om met de beoogd erfpachter en partners de volgende fase in te gaan, is formeel door het Kapittel van de Congregatie medio juni bekrachtigd. Verschillende onderzoeken tussen Congregatie en beoogd erfpachter zijn nu gaande. Diverse zaken moeten worden geverifieerd en onderbouwd tot een definitieve samenwerkingsvoorstel en eindbieding. Door het ondertekenen van een intentieovereenkomst, een zogenaamde Letter of Intent, maken de beoogde erfpachter en de Congregatie de afspraak dat ze er in de komende maanden aan werken om er samen uit te komen en kunnen we na de zomer hier meer over vertellen.