Huize Bijdorp

Zuster aan het woord

Sinds de zomer van 2019 is er hard gewerkt aan de toekomst van Huize Bijdorp. Een ID-card, een spelregelkaart en nu een visiedocument. Veel adviseurs zijn daarmee bezig geweest maar ook de Congregatie zelf. Hoogste tijd om van een van de zusters te horen hoe zij dit proces hebben ervaren. We interviewen Zuster Liduina. Zij is al 45 jaar woonachtig op Huize Bijdorp en sinds 2012 lid van het bestuur in de rol van penningmeester, wat bij de Congregatie syndica heet. Huize Bijdorp is het moederhuis van de Congregatie. Veel zusters hebben elders gewerkt en komen dan uiteindelijk terug in het moederhuis. Zuster Liduina is na haar inwijding in Huize Bijdorp gebleven, werkzaam in de verzorging in Oud Bijdorp en op de administratie. Zij kent het gebouw en het terrein als geen ander. 

Zuster Liduina heeft samen met twee andere zusters deelgenomen aan de workshops van de ID-card en de spelregelkaart. Dat betekende: post-its plakken, foto’s uitzoeken en met de plangroepleden discussiëren. Terugkijkend hierop zegt ze: ‘Ik ben heel blij met de resultaten. Alles is heel duidelijk en begrijpelijk geworden. De zusters waren erg blij met de kernwaarden in de ID-card. Die passen erg goed bij waar de Congregatie voor staat al sinds de stichting door Moeder Pinkers. Maar ook bij de toekomst waarin de zusters gelukkig tot hun dood hier kunnen blijven.’ Het bestuur wordt nauw betrokken bij alle stappen in het proces. ‘Gelukkig kunnen we als bestuur ook klankborden met onze beraadgroep. De beraadgroep bestaat uit vier zusters die door de Congregatie zijn gekozen. Daarnaast houden we met regelmaat huiskamergesprekken om alle zusters op de hoogte te houden.’ 

Op de vraag wat zij zelf belangrijk vindt voor de toekomst van Huize Bijdorp, antwoordt Zuster Liduina ‘De visie maakt duidelijk dat Huize Bijdorp óók een plek blijft voor de zorgbehoevenden, de kwetsbaren en de mensen met een kleine portemonnee. Het is fijn dat de boerderij blijft en een zorgboerderij kan worden. En als ik voor mijzelf mag spreken, dan vind ik het openstellen van de buitenplaats erg belangrijk. Ik heb hier al die jaren zelf mogen ervaren wat de rust, stilte en de natuur met je doet. Als mensen hier gebruik van maken dan zijn ze beter opgewassen tegen de stress in hun leven en helpt het hen in de omgang met elkaar. Mijn lievelingsplek is dan ook het bos. Je wordt er stil van zo tussen de grote kolossale oude bomen. Ik heb daar zelfs een gedicht over geschreven.’ Haar liefde voor de natuur uit zich ook in haar hobby: schilderen. ‘Ik heb landschappen en veel bloemen geschilderd. In het verleden heb ik ook abstract geschilderd en er zijn ook werken van mij verkocht. Nu ben ik bezig veel vogels te schilderen.’ Zuster Liduina is de op één na jongste bewoner van Huize Bijdorp. Zij hoopt met alle nieuwe gebruikers en bezoekers nog vele jaren te mogen genieten van Huize Bijdorp.