Huize Bijdorp

Samen werken aan Huize Bijdorp

Op 14 januari heeft de Congregatie met de ‘Toekomstkamer’ de deuren van Huize Bijdorp geopend. Alle belangstellenden konden kennismaken met de visie op de toekomst. Meer dan 200 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik. Er zijn een heleboel reacties opgehaald en veel mensen hebben zich aangemeld om samen te werken aan de spelregelkaart. Deze groep noemen we de plangroep en bestaat uit 60 mensen: belangstellenden, omwonenden, belanghebbenden, leden van de Congregatie, de gemeente en de ontwerpers. De plangroep is aan het werk gegaan met de ideeën van de Toekomstkamer

Het is de plangroep gelukt om in drie bijeenkomsten – op 23 januari, 11 februari en 3 maart – tot een concept spelregelkaart te komen. Wat een spelregelkaart is kunt u teruglezen op de website. De bedoeling was om eind maart een afsluitende bijeenkomst te organiseren. Iedereen had dan de spelregelkaart kunnen bekijken en met leden van de plangroep in gesprek kunnen gaan over de kaart en de totstandkoming. Helaas was dat vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk. Wel kon men een presentatie downloaden en reacties via de website doorgeven. Hier hebben 27 mensen en organisaties gebruik van gemaakt. De Congregatie heeft besloten om naar aanleiding van die reacties de spelregelkaart aan te passen. De definitieve spelregelkaart en het verslag van alle reacties zijn als download beschikbaar op de website.

Door het uitblijven van de slotbijeenkomst, kon de Congregatie de plangroepleden niet meer persoonlijk bedanken voor de geweldige bijdrage die zij in tijd en inspanning hebben geleverd. Dat is jammer. Zij wil dit alsnog doen door middel van deze nieuwsbrief en met een activiteit voor de plangroepleden na de zomer.