Huize Bijdorp

Kerstwens

Warmte, liefde en in vrede
samenzijn
helend en inspirerend voor de
toekomende tijd.


Het Bestuur en de Zusters
Dominicanessen van Voorschoten
wensen u een


Zalig Kerstfeest
en
Gods Zegen in het nieuwe jaar!