Huize Bijdorp

Zorg van de toekomst

Marente levert al geruime tijd zorg op Huize Bijdorp en is hierbij huurder en medegebruiker van de gebouwen.  Zij leveren zorg – in allerlei pakketten van thuis- tot verpleeghuiszorg – aan burgerbewoners en leden van de Congregatie. Anne Leemhuis is 2½ jaar bestuurder van Marente samen met Anneke Asberg. Vanaf maart 2022 wordt Anneke opgevolgd door Heidi van den Brink.  Anne heeft geruime tijd een passie voor ouderenzorg. ‘Het is een ongelofelijk belangrijke sector waar veel mensen als cliënt of mantelzorger mee te maken krijgen. Wij kunnen het verschil maken door het zo goed mogelijk te doen voor iedere cliënt, hoogstpersoonlijk. Ouderenzorg heeft een breed maatschappelijk effect. De combinatie van het individuele én het breed maatschappelijke maakt het voor mij leuk en interessant.’

Anne Leemhuis vertelt dat Marente zich thuis voelt op Huize Bijdorp. ‘Het is echt anders dan op andere locaties. Ten eerste is hier minder verschil tussen de cliënten doordat een groep deel uitmaakt van de Congregatie met eenzelfde levensinstelling. Ten tweede is het bijzonder dat ondersteuning op bijvoorbeeld het gebied van welzijn, juist door de Congregatie wordt opgepakt en niet door Marente zelf.’

Vanaf de totstandkoming van de ID-card tot en met het maken van de spelregelkaart als lid van de plangroep, is Anne betrokken bij het proces van transitie van Huize Bijdorp. Hij kijkt met plezier en bewondering terug op dit proces. ‘Het is buitengewoon moedig van de Congregatie om in de spiegel van de toekomst te kijken en dat samen te doen met zoveel stakeholders. Dat verdient veel respect. Het proces is goed doorlopen met constructieve bijeenkomsten die voldoende ruimte lieten voor alle geluiden, tegelijkertijd voldoende snelheid hadden en tot besluitvorming leidde. Het was ook interessant kennis te nemen van al die verschillende invalshoeken van de leden van de plangroep. Al met al was het heel leerzaam en leuk.’

Anne geeft aan dat hij hoopt dat het vervolg van de transitie van Huize Bijdorp net zo zorgvuldig zal zijn als in het verleden. Het zijn ook voor Marente spannende tijden nu Huize Bijdorp op zoek gaat naar een erfpachter. ‘We zijn heel benieuwd naar de erfpachter. We hopen dat de erfpachter ervaring heeft met zorg, zodat deze partij begrip heeft voor onze opgave. Dan begrijp je elkaar beter en werk je beter samen. We willen van de transitie van Huize Bijdorp gebruik maken om op deze plek de verschillende pakketten in zorg te kunnen blijven aanbieden voor zowel de leden van de Congregatie, de burgerbewoners en nieuwe cliënten. Daar is een bepaald volume voor nodig om het bedrijfsvoering technisch op orde te houden.  We passen als Marente en onze doelstellingen goed in de ID-card en ook in de visie zoals de Congregatie dat heeft gepresenteerd voor de nieuwe buitenplaats. Het vraagt straks natuurlijk wel om een nadere uitwerking en dat hopen we voortvarend met de erfpachter te kunnen oppakken. Het zal niet altijd even eenvoudig zijn, maar de sfeer rondom Huize Bijdorp is altijd geweest dat we er samen uitkomen. We gaan ervan uit dat dit straks ook gaat lukken en samen een mooie toekomst creëren.’