februari 2022

De Congregatie heeft naast de totstandkoming van de visie op de nieuwe buitenplaats Huize Bijdorp, ook nagedacht op welke manier het gedachtegoed het beste kan worden behouden voor de toekomst. Tenslotte verblijft de Congregatie naar verwachting nog 15 à 20