Huize Bijdorp

Ondersteuning van de transitie van Huize Bijdorp

We brengen even in herinnering waarom Huize Bijdorp in transitie gaat. De Congregatie in Huize Bijdorp wordt steeds kleiner door de sterfte van haar leden en omdat ze geen nieuwe zusters meer aanneemt. De onderhoudskosten van de gebouwen en het landgoed zijn niet meer op te brengen. De Congregatie wil op Huize Bijdorp blijven totdat de laatste zuster overlijdt. Al het werk van de afgelopen 2½ jaar staat in het teken van de voorbereiding van deze transitie. Er wordt een erfpachter gezocht om samen met de Congregatie de transitie naar de nieuwe buitenplaats tot uitvoering te brengen. De Congregatie wordt in dit proces professioneel ondersteund door Milena Pierey. Milena is ontwikkelingsmanager bij Bouwaccent, een bedrijf dat al jarenlang vele partijen – zoals corporaties, zorginstellingen en congregaties – breed ondersteunt bij huisvestingsopgaven, van initiatief tot en met realisatie.

Wat komt er allemaal bij kijken om de transitie voor te bereiden? Milena: ‘Daarvoor zijn er veel stappen te doorlopen. We zijn gestart met een ID-card en vervolgens een spelregelkaart op basis van een breed participatietraject. Mijn rol daarin is partijen bij elkaar brengen om de kaders gezamenlijk te bepalen en deze vast te leggen. Dat betekent dat ik in de afgelopen periode het eerste aanspreekpunt ben geweest voor de gemeente en de vele adviseurs die bij dit project zijn betrokken. Tevens fungeer ik als achtervang voor de directeur van de werkorganisatie. Het laatste halfjaar van 2021 stond in het teken van de voorbereidingen voor het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan dat in december door de raad is vastgesteld. Een mooie mijlpaal voor het project. Daarnaast was ik bezig met de voorbereidingen voor de selectieprocedure voor de erfpachter.’

 

Hoe gaat de zoektocht naar de erfpachter in zijn werk? Allereerst moeten de kaders en randvoorwaarden voor de hele transitie helder zijn. Ik heb net een aantal van die stukken genoemd, maar daar komt nog veel meer bij kijken. Denk aan afspraken met de huidige gebruikers van Huize Bijdorp, eigendomsaktes, foto’s en tekeningen. Je schrikt er zelf ook van als je ziet hoeveel dat is; het zijn wel 300 documenten! Er hebben zich de afgelopen jaren al een aantal kandidaten gemeld. We hebben hen recent   – en partijen die wij ook geschikt achten – informatie toegestuurd over de selectieprocedure. Zij kunnen zich vervolgens inschrijven om mee te doen aan de selectieprocedure. Samen met de Congregatie worden uit die lijst 4 à 5 partijen geselecteerd die het beste aan de gestelde criteria voldoen. Deze partijen krijgen toegang tot de dataroom waar alle documenten te vinden zijn. We vragen ze een plan, voorstellen voor nieuwbouw, onderhoud en beheer en een financiële bieding te presenteren. Ik vergelijk de verschillende inzendingen voor de Congregatie zodat het eenvoudiger is om tot een goede keuze te komen. Niet alleen moet de erfpachter met een haalbaar voorstel komen. De Congregatie moet ook een goed gevoel hebben bij deze partij, ze moeten het tenslotte samen waarmaken. Zo hopen we medio mei van dit jaar de potentiele kandidaat hebben geselecteerd. Dan volgt er nog een proces van afstemming om te komen tot definitieve overeenkomsten. Het zou mooi zijn als we dat traject voor de zomer kunnen afronden.’

Waarom vind je het leuk om aan deze transitie mee te werken? Ik kom zelf uit het katholieke Limburg en ben opgegroeid met het religieuze gedachtegoed. Het is voor mij vertrouwd. Het is dan heel mooi om je professionaliteit voor een Congregatie in te mogen zetten en de zusters echt te ontzorgen zodat zij hier met een gerust hart tot het einde kunnen blijven wonen.’