Huize Bijdorp

Op welke plek komen de zusters straks te wonen?

De Congregatie blijft op Huize Bijdorp. Maar het was de zusters nog altijd niet duidelijk; waar blijven wij nu in al die plannen? Een hele terechte vraag, waar we nu eindelijk antwoord op kunnen geven.

Op 5 oktober is er in de ochtend een workshop gehouden met tien zusters en twee paters en in de middag met de werkorganisatie van de Congregatie. Het startte met een algemene introductie van waar we nu staan. Vervolgens ging de groep in twee delen uiteen om zich over mogelijkheden en de tekeningen te buigen. De eerste schetsen van waar de zusters en paters zouden kunnen wonen, maar ook waar alle andere gemeenschappelijke voorzieningen voor de Congregatie een plek zouden krijgen.

Zuster Angelique laat ons weten hoe zij de workshop heeft ervaren. Zij is 86 jaar en heeft ook aan de workshop deelgenomen. Ze kent Huize Bijdorp al heel lang. In 1945 zat ze hier op het pensionaat. En in 1954 kwam ze terug om in het klooster te treden. 22 jaar heeft ze in de West gewerkt, op St. Maarten en St. Eustatius. Ze is altijd in het onderwijs werkzaam geweest. In 1990 kwam ze terug naar Huize Bijdorp.

Zuster Angelique was destijds ook een van de drie zusters die aan de bijeenkomsten van de plangroep hebben deelgenomen. ‘Ik heb dat als heel positief ervaren. Natuurlijk komen mensen met voorstellen die niet kunnen, maar dat is niet erg. Het was mooi hoe het zich aan tafel samen ontwikkelde en er een plan ontstond.’

Het deelnemen aan een workshop over waar je komt te wonen, is weer iets heel anders. ‘Het gaat ons om gezond samenleven. Natuurlijk zullen we moeten wennen, het wordt straks wel heel anders. Maar het was goed om aan twee tafels rustig met elkaar te kijken wat het plan was en wat dit voor ons als gemeenschap betekent. We hadden er helemaal niet op gerekend dat we in de nieuwbouw zouden komen te wonen. Dat wordt op de begane grond in de nieuwe zuidvleugel. In het oude noviciaat komen op de begane grond dan onze gezamenlijke voorzieningen. Op de eerste verdieping van dat gebouw hopen we dat de geïndiceerde zusters komen, zodat we nog makkelijk bij elkaar kunnen komen. We realiseren ons dat we niet altijd de kapel kunnen blijven gebruiken en hebben voldoende ruimte voor een nieuwe gebedsruimte gevonden. Het was best grappig dat de uitkomsten van de twee tafels toch bijna hetzelfde was op een paar uitzonderingen na. Ook na de workshop hebben we er met elkaar over gesproken en we kunnen ons vinden in deze opzet.’

Zuster Rosa zei zo mooi tijdens de workshop dat de symboliek voor de Congregatie wel heel mooi is: ‘Wij zijn in het noviciaat ingetreden en daar verlaten we het klooster dan weer’. Op de vraag aan Zuster Angelique of ze al een plekje voor haar eigen appartement heeft uitgezocht, antwoordt zij: ‘nee, daar ben ik nog niet echt mee bezig geweest. Ik denk wel dat ik het liefst aan de binnentuin woon. Dan heb ik nog zicht op de oude panden en daar zal het ook iets rustiger zijn. ’Ze ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet’.