Huize Bijdorp

Vervolg proces

In de laatste nieuwsbrief hebben we u bericht over de gemeentelijke procedure bij de behandeling van de spelregelkaart door de commissie Wonen, Ruimte en Groen en de gemeenteraad. Zij kunnen zich vinden in de richting die in de spelregelkaart is neergelegd. Wel is het volgens de commissie en raad van belang te kijken hoe de spelregelkaart zich verhoudt tot bestaand beleid en regelgeving. Een van de zaken die de commissie inhoudelijk heeft aangegeven is, dat zij, indien woningbouw op (een van de) de zoeklocaties aan de orde is de eerste prioriteit geven aan het bouwen op het hooiland nabij de Veurseweg. Dit is anders dan in de spelregelkaart is aangegeven. De plangroep heeft in de spelregelkaart de eerste prioriteit toegekend aan het bouwen aan de Vliet. Bij de nadere uitwerking van het plan met de ambtenaren van de gemeente en de provincie wordt gekeken welke dilemma’s de zoeklocaties met zich meebrengen om een goede en weloverwogen keuze te kunnen maken.  

 Rondleiding voor provinciale en gemeentelijke ambtenaren.
 Rondleiding voor provinciale en gemeentelijke ambtenaren.