Huize Bijdorp

Bedrijfsplan groene omgeving Huize Bijdorp

Tot nu toe is veel aandacht uitgegaan naar hoe Huize Bijdorp in de toekomst uit komt te zien. Ondertussen is ook gekeken naar hoe dat kan worden waargemaakt en daarvoor is door Land & Co een bedrijfsplan gemaakt. Het doel dat de Congregatie voor ogen heeft is: dat het behoud en beheer van de groene buitenruimte van de nieuwe buitenplaats Huize Bijdorp ’zijn eigen broek ophoudt’. Daarnaast moet dit aansluiten op de kernwaarden van de ID-card. Herinnert u ze nog? Zingeving, nabij zijn, natuurlijk, geborgenheid, jong & oud. Dat kan door gebruik te maken van eigentijdse inzichten en met respect voor de historische context. Het huidige beheer is verdeeld over verschillende partijen: externen, personeel en vrijwilligers. Om te zorgen dat de nieuwe buitenplaats één geheel wordt, wordt geadviseerd het beheer bij één partij neer te leggen. Hoe de verschillende delen van Huize Bijdorp hiervoor kunnen worden ingezet, wordt hier per puzzelstukje toegelicht.

Historische moestuin

Het jaar 2021 (en mogelijk 2022) wordt gebruikt voor extensief beheer om de bodemstructuur te verbeteren. Het jaar erop wordt de productieve tuinderij weer opgepakt. De kassen en orangerie blijven behouden en worden hiervoor ingezet. 

Boerderij, weiland en hooiland

De boerderij wordt voortgezet, op de kleinschalige manier waarop het nu ook functioneert. Begrazing met een beperkt aantal dieren kan worden ingezet om het landgoed te onderhouden.  

Parkbos en wandelpaden

Het parkbos wordt openbaar toegankelijk. De wandelpaden worden aangepast en het parkbos hersteld en aangevuld. Het beheer hier geïntensiveerd om te zorgen dat de veiligheid op orde is. 

Randen van het landgoed

De hakhoutlanen langs de weilanden richting Vliet zijn historische beplantingen. Deze worden in stand gehouden en waar mogelijk verbeterd. Hout dat elders wordt gekapt, kan hier op de paden worden gebruikt. 

Aanvullingen met bijvoorbeeld horeca en recreatie

In de toekomst kan worden verkend hoe bijvoorbeeld horeca (in de wasserij) en recreatie (bij de theekoepel) kunnen worden ingezet om de leefbaarheid van het gebied te vergroten en om financiële bijdragen aan het beheer van de buitenplaats te leveren.