Huize Bijdorp

Interview Zr Regina en Peter Meijs

De laatste nieuwsbrief die Huize Bijdorp heeft uitgegeven was net voor de zomer van dit jaar. In een interview geven Zr. Regina, algemeen overste van de Congregatie, en Peter Meijs, directeur van de werkorganisatie van Huize Bijdorp, weer wat ondertussen is gebeurd.

Peter: ‘Het afgelopen halfjaar heeft in het teken gestaan van de definitieve selectie van de erfpachter. Uit de verschillende partijen die zich hebben gemeld, heeft een selectiecommissie unaniem gekozen voor één consortium. De selectiecommissie had een brede samenstelling, bestaande uit leden van het bestuur van de Congregatie, de directeur, de rentmeester en Bouwaccent die het project al jaren begeleidt. Vervolgens is eerst een intentieovereenkomst afgesloten en heeft er een zogenaamde due diligence onderzoek plaats gevonden om zeker te weten dat het consortium de toekomstige verplichtingen waar kan maken.’

Er is hard gewerkt aan allerlei verschillende contracten. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Peter: ‘Een belangrijk contract is de samenwerkingsovereenkomst. Hierin is vastgelegd wat de komende jaren moet gebeuren wat betreft de renovatie van het hoofdgebouw en de realisatie van de nieuwe woningen. Dit alles moet passen binnen de visie van de Congregatie,  het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en anterieure overeenkomst met de gemeente. Daarnaast, zeer belangrijk, is er een erfpachtovereenkomst met erfpachtvoorwaarden. En om te zorgen dat de zusters een dak boven hun hoofd houden is er ook een huurovereenkomst door de erfpachter met de Congregatie afgesloten.’

Wanneer wordt bekend gemaakt wie de erfpachter is?

‘Ik kan nu niet verklappen welke partijen dat zijn. Einde van dit jaar vindt de formele overdacht plaats bij de notaris. Op 11 januari staan we stil bij de overdacht in een bijeenkomst met als thema “Verleden, heden en toekomst”. Dan zullen de namen van de partijen bekend worden gemaakt. Wel kan ik melden dat we heel blij zijn met dit consortium bestaande uit een investeerder/belegger, een ontwikkelaar, een woningcorporatie en een architectenbureau. Ze hebben ervaring met dergelijke projecten. Met de corporatie zijn de zusters heel blij, omdat daarmee de sociale woningbouw gewaarborgd zal zijn. Dat was een van de zaken waar zij zich sterk voor hebben gemaakt.’

Wat betekent dit voor de zusters en paters?

Zr. Regina: We hebben een heel zorgvuldig proces doorlopen om te komen waar we nu staan. Mijn complimenten aan Peter die dit proces heeft getrokken en zowel  de zusters en paters als de medewerkers van de Congregatie goed op de hoogte heeft gehouden. Waar we met zijn allen aan hebben gewerkt, wordt hopelijk nu werkelijkheid. Onze Congregatie heeft 30 kloosters gehad die allemaal zijn gesloten. Het is ook verdrietig om na 146 jaar afscheid te nemen van ons moederhuis, maar we hebben een goed gevoel bij de erfpachter. Het voelt al of ze erbij horen en ik hoop dat dat zo mag blijven. Hoewel er niet direct iets verandert, anders dan dat we huurder zijn, hebben de zusters en paters het gevoel alsof ze nu overal toestemming voor moeten vragen. Maar dat is niet nodig. Wel zijn we heel nieuwsgierig naar hoe het hele proces zal gaan en waar we in de tussentijd en uiteindelijk terechtkomen.’

Is het nog niet helemaal duidelijk hoe het proces er voor de komende jaren uit gaat zien?

Peter: ‘Op hoofdlijnen is dat wel het geval en is dat in de contracten vastgelegd. De erfpachter zal begin volgend jaar een meer gedetailleerde planning maken. De zusters hebben gevraagd of de renovatie van het bestaande gebouw naar voren kan worden gehaald in verband met de huidige energiekosten. Dat zou tot een aanpassing van de planning kunnen leiden en wellicht tot een overgangsfase voor de zusters.’

Net voor de zomer is er een Erfgoedstichting opgericht. Wat gaat de stichting doen?

Peter: ‘De Erfgoedstichting gaat volgend jaar de renovatie van de hakhoutwallen oppakken en de wasserij transformeren in een algemene ruimte en twee sociale huurwoningen. Daarnaast gaat de stichting een planning maken voor de renovatie van alle bijgebouwen in wat we de “Groene Long” noemen. Dat zijn de boerderij, kapschuur, orangerie, tuinmanswoning, Hans en Grietje huisje en kloostermuren. Samen met de erfpachter wordt een inrichtingsplan voor het groen gemaakt. Het mag duidelijk zijn dat het werk van de Erfgoedstichting en de erfpachter goed op elkaar moet worden afgestemd. We proberen gebruik te maken van dezelfde adviseurs om dit voor elkaar te krijgen.’

De Congregatie heeft de Erfgoedstichting in het leven geroepen om de buitenplaats als een geheel een duurzame toekomst te geven, rekening houdend met de nalatenschap van de Congregatie.

Zr. Regina: ‘Wij vinden het van groot belang dat er een toekomst is voor ons religieus erfgoed en dat pakt de Erfgoedstichting namens ons op. Een deel van de opbrengst van de erfpacht zullen wij aan de stichting schenken om dit waar te maken. Het is in goede handen bij het bestuur van de Erfgoedstichting; we kennen de meeste mensen erg goed.’

Hoe blijven de mensen geïnformeerd over de ontwikkelingen op Huize Bijdorp?

Peter: ‘Dit is een bijzonder moment, want dit is de laatste nieuwsbrief die de Congregatie uitbrengt. In het nieuwe jaar neemt de erfpachter de communicatie en de website over. Wel zal de Erfgoedstichting een eigen website opzetten om informatie over hun projecten en het verhaal van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten te vertellen. Dus vragen over bijvoorbeeld de openstelling van het terrein – wat onderdeel uitmaakt van de plannen – zullen door de erfpachter worden beantwoord. Het is tenslotte voor een tijd ook een bouwplaats.’

Heeft u nog iets dat u de lezers mee wilt geven, Zr. Regina?

Jazeker. Wij zijn iedereen die met ons heeft meegewerkt om te komen waar we nu staan, dankbaar voor hun bijdrage. We hebben er alle vertrouwen in dat we Huize Bijdorp nu kunnen overdragen aan andere mensen om het toekomstbestendig te maken, zoals de stichteres van onze Congregatie het ooit heeft bedoeld. We zijn heel blij dat onze kernwaarden ook een plek hebben in de toekomst. We bestaan al 182 jaar als Congregatie  en hopen nog zeker de komende 20 jaar hier op Huize Bijdorp te zijn. Wij hebben vertrouwen in de toekomst en het is onze nadrukkelijke wens dat veel mensen van de buitenplaats Huize Bijdorp zullen gaan genieten.