Huize Bijdorp

Bestemmingsplan

Op 16 december 2021 heeft de gemeente zich unaniem achter het bestemmingsplan van Huize Bijdorp geschaard. Er zijn zeven zienswijzen binnengekomen. De zienswijze van bewoners Roucooppark was zeer positief over proces en resultaat. De OGLV, particuliere bewoners en de provincie hebben zienswijzen ingediend. Op deze zienswijzen is naar de mening van partijen door de Congregatie een heldere reactie gegeven. Naar aanleiding van de zienswijzen van Bond Heemschut en Cuypersstichting is overleg gevoerd tussen de gemeente en betrokken partijen. De Congregatie heeft zelf ook overleg gevoerd met de Cuypersstichting. Deze partijen hebben gemeld af te zien van het indienen van een bezwaar. De Bomenbond Rijnland had ook een zienswijze ingediend en heeft later beroep ingesteld bij de Raad van State op het bestemmingsplan Huize Bijdorp. Er hebben ondertussen verschillende overleggen plaatsgevonden om te onderzoeken of er afspraken kunnen worden gemaakt tussen de Bomenbond Rijnland en de Congregatie om onzekerheden weg te nemen en waarborgen in te bouwen. De Congregatie wenst van harte dat het lukt om tot overeenstemming te komen.