Huize Bijdorp

Mooie feestdagen toegewenst en een gezegend 2023

Het is een roerig jaar geweest voor Huize Bijdorp. Een onherroepelijk bestemmingsplan voor de toekomst van de buitenplaats, het kapittel in juni 2022 en de selectie van de erfpachter. Het was hard werken voor het ontwikkelteam, de medewerkers, de Erfgoedstichting en de Congregatie. Gelukkig met een heel goed resultaat! Het fundament voor de toekomst van de buitenplaats Huize Bijdorp is hiermee gelegd en dat stemt ons dankbaar en gerust.

Wij wensen u allen een mooie en gezegende Kerst toe met alle goeds voor 2023.

Congregatie van de H. Catharina van Siëna/

Zusters Dominicanessen van Voorschoten