Huize Bijdorp

2e Toekomstkamer

Op 14 januari 2020 vond op Huize Bijdorp de eerste Toekomstkamer plaats. De Congregatie presenteerde toen de ID-card en mensen konden zich opgeven om aan de plangroep deel te nemen. Het lijkt alweer een hele tijd geleden. Op 2 en 5 juni 2021 vond de afrondende Toekomstkamer plaats in de vorm van een webinar en een rondleiding over het terrein. Dit vormde tevens de afsluiting van de participatieproces.

Mede ingegeven door de coronamaatregelen is op 2 juni een webinar georganiseerd om iedereen op de hoogte te stellen van de toekomstvisie van de nieuwe buitenplaats Huize Bijdorp. Zuster Regina heette de 75 deelnemers (die soms met zijn tweeën achter de computer zaten) welkom. Peter Meijs gaf een toelichting op het proces en de opgave, Milena Pierey (Bouwaccent) lichtte het programma toe, Barbara van Dijk (Land-ID) gaf een inkijk in het beeldkwaliteitplan en ten slotte vertelde Hans van Son (gemeente Voorschoten) wat het vervolgproces inhoudt. Mensen konden reageren via de chat; een aantal vragen kon tijdens het webinar worden beantwoord. Het webinar is terug te zien via deze link.

Aan 100 mensen is op zaterdag 5 juni de gelegenheid geboden om de toekomstvisie toegelicht te krijgen tijdens een wandeling over het terrein van Huize Bijdorp. In vier ronden, met telkens twee kleine groepen, konden op deze wijze mensen zich een beeld vormen van de nieuwe buitenplaats. Zuster Liduina liep mee om foto’s te maken en vulde de toelichting ook uit eigen ervaring aan. Na afloop konden de bezoekers hun reacties kwijt en een exemplaar van het visiedocument ontvangen uit de handen van Zuster Regina en Zuster Pauline.

 

Rondleiding voor belangstellenden op Huize Bijdorp 5 juni 2021.