Huize Bijdorp

De toekomst van Buitenplaats Huize Bijdorp

Om het gedachtegoed en de (kern)waarden van de Congregatie te behouden in de toekomst, wilden de zusters graag een ‘vinger in de pap’ houden over de toekomst van de buitenplaats. Op verschillende manieren geeft de Congregatie hier vorm aan.

  1. De gronden en gebouwen worden in erfpacht uitgegeven aan een erfpachter;
  2. Er wordt een erfgoedstichting opgericht die bewaakt dat de toekomstige ontwikkelingen passen bij het visiedocument en het bestemmingsplan. Daar maken de kernwaarden ook deel van uit (zingeving, nabij zijn, jong & oud, natuurlijk en geborgenheid).
  3. Er is een bestemmingsplan opgesteld waarin een integrale belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Door deze zaken zelf te regelen, stuurt de Congregatie mee aan de toekomst van Buitenplaats Huize Bijdorp. Doordat er al zoveel is geregeld, loopt de nieuwe erfpachter niet veel risico als deze partij de buitenplaats en de gebouwen in beheer neemt.

Wat nog werk vergt, is het opstellen van het zogenaamde bidboek. Daarin worden alle voorwaarden tot erfpacht en alle documenten verzameld die voor de toekomst van Huize Bijdorp van belang zijn voor de nieuwe erfpachter. Dan weet die partij waar men aan toe is. Voorafgaand aan de uitgifte tot erfpacht en definitieve toekenning is er een uitgebreid selectieproces. En het laatste woord: dat ligt bij de zusters!