Huize Bijdorp

Erfgoedstichting

Op 7 april 2022 heeft de oprichtingsvergadering van de stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp – Zusters Dominicanessen van Voorschoten plaatsgevonden in aanwezigheid van het bestuur van de Congregatie. De Congregatie draagt op termijn, als er geen volledig Congregatiebestuur meer gevormd kan worden, het zogenaamde ‘bloot eigendom‘ van de buitenplaats over aan deze Erfgoedstichting. De komende jaren zal de Erfgoedstichting namens de Congregatie diverse projecten uitvoeren op de buitenplaats en contacten onderhouden met betrokken partijen. De oprichting is een grote stap in de geschiedenis van de Congregatie die feestelijk met koffie en taart werd bezegeld. De stichting heeft tot doel om samen met de nieuwe erfpachter, de Congregatie, overheden, alle partners, belanghebbenden en belangstellenden van de buitenplaats -als één geheel- een duurzame toekomst te geven met in acht name van de nalatenschap van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten. Het bestuur van de Erfgoedstichting bestaat uit Peter Meijs (voorzitter), Erna van Holland (secretaris) en Hans van Son (penningmeester). René Dinklo (namens Nederlands gemeenschap van paters Dominicanen), Stan Dessens en Michiel Nooij voor de lokale verankering zijn de drie leden van het bestuur. Op 10 mei 2022 is de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd. De eerste vergadering van het bestuur van de Erfgoedstichting, op 31 mei jl., betekende direct de handen uit de mouwen steken want er moet veel worden opgepakt de komende tijd. De eerste projecten zijn het herstel van de hakhoutwallen en de transformatie van de voormalige wasserij in algemene ruimten op de begane grond en twee appartementen op de verdieping.